Paris İklim Anlaşması LPG kullanımını nasıl etkileyebilir?

Paris İklim Anlaşması LPG kullanımını nasıl etkileyebilir?

24.10.2021


Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı 2016’da imzalamış ancak anlaşma bugüne dek yürürlüğe almamıştı. Eylül ayında Meclis’te kabul edilen kanun teklifiyle Türkiye anlaşmaya taraf oldu. Peki, “Resmi Gazete”de yayımlanarak onaylandığı ilan edilen Paris İklim Anlaşması’nın kapsamı nedir? Anlaşma LPG kullanımını nasıl etkileyebilir?

 

Paris İklim Anlaşması neyi hedefliyor?

195 ülkenin onayladığı Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliğinin önlenmesi için atılan en kapsamlı uluslararası adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın temel hedeflerinin başında küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması geliyor. Bu doğrultuda anlaşma, iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçebilmek için sıcaklık artışının endüstri öncesi dönemdeki değerler temel alınarak 2 °C'nin altında tutulmasını ve 1,5 °C ile sınırlandırılması yönünde çabalanmasını ana hedefi olarak ortaya koyuyor.

 

Anlaşmanın bir başka hedefi iklim direncinin oluşturulması; bu da iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıklı olmakla eş anlamlı bir adım. İklim Anlaşması’nda altı çizilen bir başka konu ise sera gazı emisyonlarının azalmasına imkân tanıyacak bir büyüme/kalkınma programının meydana getirilmesi. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için anlaşma, imzacı ülkelerin beş yılda bir yan yana gelerek iklim değişikliği konusunda sergiledikleri çabaları ele almalarını ve her ülkenin sunduğu katkının periyodik olarak artırılmasını öngörüyor.

 

LPG İklim Anlaşması’nın neresinde?

Emisyon miktarlarının azaltılması için atılması gereken adımların başında yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması geliyor. LPG, dizel ve benzin gibi yakıtlara kıyasla karbon salımı çok düşük bir yakıt olarak bu noktada kaçınılmaz olarak ön plana çıkıyor.

 

Araştırmaların ortaya koyduğu üzere, LPG çevre dostu bir yakıt olarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Hem kurumlar hem de bireyler için LPG, sıcaklık artışının en önemli etkenlerinden biri olan ulaşımda iklim dostu bir seçenek olarak öne çıkabilir.

Loading…