Kuşak farkı araç satın alma alışkanlıklarını nasıl şekillendiriyor?

Kuşak farkı araç satın alma alışkanlıklarını nasıl şekillendiriyor?

30.04.2021


Bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı ve son olarak da Z kuşağı… Jenerasyonlar birbirini takip ediyor, uzmanlar kuşakların karakteristik özellikleri üzerine sayısız inceleme yapıyor. Her nesil bir önceki nesilden farklı yönleriyle öne çıkıyor ve ardından sahnedeki parıltılı yerini bir sonraki kuşağa devrediyor. Peki, tüm bu değişkenler otomobil tercihlerini nasıl etkiliyor? Kuşaklar değiştikçe tüketim alışkanlıkları ne yönde değişiyor? Jenerasyonlar ulaşım konusundaki tercihlerinde hangi noktalarda birbirinden ayrışıyor, hangi noktalarda birbiriyle benzeşiyor? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Biz de merakımızın peşine düşüyor ve derlediğimiz yanıtları sizinle paylaşıyoruz.

ARAÇ SATIN ALMAK YA DA ALMAMAK; BÜTÜN FARK BU MU?

İlk soru, kuşaklar arasında araç sahibi olma konusunda bir fark olup olmadığı ile ilgili. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Enerji ve Çevre Politikası Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, yaygın kanının aksine, Y kuşağı ile önceki kuşaklar arasında araç sahibi olma oranına ilişkin dikkat çekici bir fark bulunmadığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Y kuşağının ekolojik denge konusunda daha fazla duyarlılık sahibi olduğuna ancak bu durumun araç sahibi olma tercihlerini etkilemediğine işaret ediyorlar.

Y VE X KUŞAĞI NE BEKLİYOR?

Araç satın alma oranı git gide artış gösteren Y kuşağının alışkanlıklarını takip etmek ve buna uyum sağlamak, üreticiler ve satıcılar için önem taşıyor. Peki, Y kuşağının tüketim alışkanlıkları neler? Ne tür araçlara daha fazla ilgi gösteriyor, satın alacakları araçlardan neler bekliyorlar?

 

Hızlı, erişilebilir, güvenilir bilgi

Bu kuşağın öne çıkan özelliklerinin başında bilgiye ulaşmadaki çeviklik geliyor. Zamanı etkili kullanma ve internetten kapsamlı, güvenilir ve geniş çaplı bilgi edinebilmenin başlıca öncelikleri arasında bulunduğu Y kuşağı için satın almayı planladıkları ürünlere ait bilgilerin erişilebilirliği büyük önem taşıyor.

 

Üretici ve satıcıların Y ve X kuşağının beklediği erişilebilirliği geleneksel mecralara dayanarak sağlayabilmeleri ise mümkün değil. Vakitlerinin önemli bir bölümünü televizyondansa akıllı telefon ve bilgisayarlarına ayıran bu kuşaklar, üretici ve satıcıları hem yenilikçi tanıtım fikirleri geliştirmeleri hem de ürün inceleme ve satın alım işlemlerinin dijitalleşmesi için adım atmaya zorluyor.

 

Özgün ve kişiselleştirilmiş tasarımlar

Ne tür araç modellerinin daha fazla tercih edildiği de merak edilenlerin başında geliyor. Küresel genellemelerde bulunmak hem ülkeler hem de aynı kuşağa mensup kişiler arasındaki farklılıkları görmezden gelmek anlamına geleceği için yeterince gerçekçi sonuçlar sunma konusunda handikaplar taşısa da Y ve X kuşağının özgün ve kişiselleştirilmiş tasarımlara daha fazla ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Dolayısıyla, üreticilerin renk paletlerinde yeniliğe gitmeleri, dikkat çekici iç ve dış tasarımlara ağırlık vermeleri ve tüketicileri daha fazla görsel ve tasarımsal seçenekle buluşturmaları önem arz ediyor.

 

Yüksek çevre duyarlılığı

Anketler, Y ve X kuşağının ekolojik problemlere ilişkin daha yüksek bir duyarlılığa sahip olduğuna işaret ediyor. İklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğu ekolojik kriz konusunda önceki kuşaklardan çok daha bilinçli X ve Y kuşaklarının duyarlılığı hem politik tercihlerini hem de tüketim alışkanlıklarını dönüştürüyor. Çevrenin korunması için daha yüksek fiyatlar ödeyebileceklerini ifade eden gençlerin hem alternatif yakıtlara daha fazla rağbet göstereceğini hem de yakıt tüketimi daha düşük araçlara yöneleceklerini tahmin etmek güç değil.

 

Patlama kuşağının göz ardı edilemez önemi

Ancak araç satıcılarının patlama kuşağından vazgeçmeleri henüz mümkün değil. Çalışmalar, bu kuşağın yeni araç satın alımlarının yüzde 62’sini gerçekleştirdiğini ve yeni bir araç satın alanların yaş ortalamasının 51 olduğunu ortaya koyuyor. Bu oranın yüksekliğinde söz konusu kuşağın uzun çalışma yaşamı ve bunun beraberinde getirdiği güven verici finansal geçmişin payı büyük. Dolayısıyla, araç üreticileri ve satıcıları bir yandan Y ve X kuşağının değişen tercih ve beklentilerine odaklanırken, bir yandan da patlama kuşağının umduğunu bulmasını sağlamak zorunda.

Loading…