Portekiz’de LPG yükselişte

Portekiz’de LPG yükselişte

04.03.2022


Karbonsuzlaşma son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri. Bu yönde gerçekleştirilen uygulamaların ihtiyaç duyduğu en önemli unsursa çevre dostu enerji seçeneklerinin halihazırdaki altyapı olanaklarıyla uyumlu olması. LPG, tam da bu noktada öne çıkarak temiz bir yakıt olarak sıfır karbona geçiş sürecinde önemli bir rol üstlenme fırsatı yakalıyor.  

 

Portekiz de gerek karbonsuzlaşma sürecini hızlandırıcı etkileri gerekse de ekonomik olarak çok daha cazip bir yakıt olması dolayısıyla LPG tüketiminde önemli bir artışa tanıklık ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 2021’in ilk üç çeyreğinde tüketimi yüzde 7,7 artan LPG, geleneksel yakıtların artan fiyatları ve vergi maliyetleri karşısında sunduğu yüzde 45’e varan tasarruf oranıyla tüketiciler için başlıca seçenek olarak öne çıkıyor. 

 

Portekiz’de LPG dolum tesisleri de giderek yaygınlaşıyor. Sıfır karbon hedefine ulaşmak için geçiş sürecinin gerekli olduğunu ifade eden Portekizli yetkililer, LPG’nin alternatif yakıtlar arasında uzun geçmişi ve buna eşlik eden altyapı olanakları sayesinde öne çıktığının altını çizerek önümüzdeki süreçte bu avantajlardan mutlaka faydalanılması gerektiğini ifade ediyorlar.





Loading…